Thông tin chuyển khoản

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản : NGUYỄN THẾ TRÌNH
Số tài khoản : 0021000337309
Chi Nhánh Hà Nội

 

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank
Tên tài khoản : NGUYỄN THẾ TRÌNH
Số tài khoản : 19026907740013
Chi Nhánh Hà Thành - Linh Đàm

 

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV
Tên tài khoản : NGUYỄN THẾ TRÌNH
Số tài khoản : 22210003016119
Chi Nhánh Thanh Xuân - Hà Nội

 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - VietinBank
Tên tài khoản : NGUYỄN THẾ TRÌNH
Số tài khoản : 109006832729
Chi Nhánh Tây Sài Gòn

 

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB
Tên tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN SBAY VIỆT NAM
Số tài khoản : 03501010111579
Chi Nhánh Nam Hà Nội