BẢO HIỂM MẤT CẮP DÀNH CHO XE MÁY

Sbay Việt Nam
Mã: b6bc828d
Gọi biết Giá
  • Sản phẩm không được phép hoàn trả
  • Thời gian giao hàng 2-3 ngày
Bảo hiểm vật chất xe máy
 Đối tượng bảo hiểm  
VNI nhận bảo hiểm vật chất các loại xe mô tô, xe gắn máy đáp ứng đồng thời các điều kiện sau.
Xe mô tô - xe gắn máy có đăng ký hợp lệ theo quy định của Pháp luật hoặc chưa làm thủ tục đăng ký theo quy định nhưng có hợp đồng/Hóa đơn mua bán.
Xe mô tô - xe gắn máy tại thời điểm tham gia bảo hiểm có giá trị không thấp hơn 10 triệu đồng, thời gian sử dụng không quá 06 năm.
 Phạm vi và quyền lợi bảo hiểm
VNI bồi thường cho chủ xe những tổn thất, thiệt hại vật chất của xe do các nguyên nhân sau đây:
Cháy, nổ: VNI chi trả số tiền bồi thường theo giá trị thị trường của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất nhưng không vượt quá 100% số tiền bảo hiểm.
Mất cắp tại các điểm trông giữ xe theo quy định: VNI chi trả số tiền bồi thường theo giá trị thị trường của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất nhưng không vượt quá 100% số tiền bảo hiểm.
Mất cắp tại Nhà, nơi cư trú; Bị cướp: VNI chi trả số tiền bồi thường theo giá trị thị trường của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất nhưng không vượt quá 80% số tiền bảo hiểm.