HƯỚNG DẪN sử dụng tài khoản XUẤT VÉ THƯỞNG

Tài khoản XUẤT VÉ THƯỞNG là tài khoản ghi nhận số TIỀN THƯỞNG của ĐẠI LÝ trong suốt quá trình hoạt động và hợp tác với Sbay. Số tiền này có thể dùng để XUẤT VÉ MÁY BAY, mua các sản phẩm - dịch vụ khác... có trong hệ sinh thái của Công ty Sbay.

1. KHÁI NIỆM

    Tài khoản XUẤT VÉ THƯỞNG là tài khoản ghi nhận số TIỀN THƯỞNG của ĐẠI LÝ trong suốt quá trình hoạt động và hợp tác với Sbay.

Số tiền này có thể dùng để XUẤT VÉ MÁY BAY, mua các sản phẩm - dịch vụ khác... có trong hệ sinh thái của Công ty Sbay.

Đây là điểm khác biệt của Sbay mà không nhiều đơn vị có được, Giúp các đại lý dễ dàng có giải pháp kinh doanh hiệu quả để cạnh tranh trên thị trường. 

2. Số tiền TÀI KHOẢN THƯỞNG đến từ các nguồn sau đây:

+ Đến từ việc TÍCH ĐIỂM tương tác khách hàng có trong kho data bằng các công cụ facebook, zalo, sms, gọi điện...

+ Đến từ TIỀN THƯỞNG Nạp tiền UP QŨY XUẤT VÉ lớn hơn 5 triệu/1 lần nạp (Thông thường 5 triệu = 50k, 10 triệu = 100k...)

+ Đến từ TIỀN THƯỞNG từ các chương trình truyền thông, Marketing, quảng cáo mà đại lý tham gia và trúng giải.

+ Đến từ SÔ TIỀN được rút sang từ TÀI KHOẢN XUẤT VÉ chính (Thường dùng khi thiếu 1 ít để cho đủ dùng vào việc j đó)

+ Đến từ TIỀN THƯỞNG 5% khi ĐẠI LÝ tham gia XUẤT THƯỞNG

+ Đến từ 1 số chương trình khác diễn ra không thường xuyên của Công ty.

Có thể bạn quan tâm