TƯ DUY NGƯỜI THÀNH ĐẠT CÓ Ở TRONG TA. CÓ HƠN 1 CÁCH ĐỂ THÀNH CÔNG.

        Bốn thầy trò Đường Tăng sau khi trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, cuối cùng thỉnh được chân kinh về! Sau khi về tới đại Đường, Lý Thế Dân đãi tiệc mừng cho 4 thầy trò.
TƯ DUY NGƯỜI THÀNH ĐẠT CÓ Ở TRONG TA. CÓ HƠN 1 CÁCH ĐỂ THÀNH CÔNG.
        Bốn thầy trò Đường Tăng sau khi trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, cuối cùng thỉnh được chân kinh về!
Sau khi về tới đại Đường, Lý Thế Dân đãi tiệc mừng cho 4 thầy trò.
Lý Thế Dân hỏi Đường Tăng: Thầy nhờ cái gì dẫn đến sự thành công hôm nay?
- Đường tăng trả lời: Bần tăng nhờ NIỀM TIN, chỉ cần ta không chết thì sẽ thỉnh được chân kinh về. Một NIỀM TIN mãnh liệt tạo ra sự KIÊN TRÌ bất diệt.
Sau đó hỏi Ngộ Không: Còn ngươi nhờ cái gì?
- Ngộ không trả lời: Ta nhờ NĂNG LỰC và ĐÒN BẨY MỐI QUAN HỆ! Khi ta hết cách ứng phó, ta biết MƯỢN SỨC. Luật bất thành văn, người thành đạt hiểu rõ thế mạnh của bản thân và người khác từ đó tận dụng một cách khôn ngoan.
Sau đó hỏi Bát Giới: Ngươi đụng một cái thì quăng cào sắt của ngươi bỏ chạy, thì làm sao mà ngươi có được thành công?
- Bát giới trả lời: Ta chọn đúng ĐỘI NHÓM, trên con đường đi đến thành công có người giúp đỡ có người chỉ dạy, có người hướng dẫn, không muốn thành công cũng không được.
Cuối cùng hỏi tới Sa tăng: Nhà ngươi thành thật ngay thẳng như vậy làm sao mà thành công được?
- Sa tăng trả lời: Ta chỉ đơn giản là LẮNG NGHE & ĐÓN NHÂN & LÀM THEO!
Thành công của mỗi người không hoàn toàn giống nhau, nhưng có một điểm giống nhau, đó là CHỌN LỰA.
Bạn chọn lựa cuộc đời thế nào, thì phải đi con đường như thế đó.
Có thể bạn quan tâm