Cần để Số ĐT khách bay vào vé máy bay

Khi đặt vé cần phải điền số điện thoại của KHÁCH BAY vào trong vé để đảm bảo các yếu tố thông tin liên hệ khi cần thiết

Kính gửi: Quý Đại lý

Đề nghị tất cả các Đại lý khi đặt vé cần phải điền số điện thoại của KHÁCH BAY vào trong vé để đảm bảo các yếu tố thông tin liên hệ khi cần gấp theo yêu cầu từ Hãng hàng không như  thông báo ở dưới: 

 

Thông báo:

-         Căn cứ vào công văn số 8587/TCTHK-CNMB ngày 05/12/2018 về việc ban hành qui định xử lý đại lý vi phạm lỗi nghiệp vụ đặt chỗ, xuất vé/xử lý vé và vi phạm chương trình Bông Sen Vàng của TCT;

-         Căn cứ vào tình hình thực tế nhiều đại lý vi phạm qui định cập nhật hoặc cập nhật thông tin liên hệ của đại lý thay cho thông tin liên hệ của hành khách;

Chi nhánh TCTHKVN-CTCP khu vực miền Bắc (CNMB) thông báo:

         Thời gian vừa qua VNA đã phát hiện nhiều đại lý không cập nhật hoặc cập nhật thông tin liên hệ của đại lý thay thế cho thông tin liên hệ của hành khách gây ảnh hưởng đến công tác quản lý cũng như triển khai thông tin tới hành khách, đồng thời ảnh hưởng đến quyền lợi của hành khách được nhận thông tin đầy đủ từ hãng Hàng không. Đặc biệt trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19, việc xử lý thông tin và thông báo tới hành khách thông qua ứng dụng tự động nhằm đảm bảo hành khách nhận được đầy đủ thông tin, kịp thời càng trở nên cần thiết.

          CNMB đề nghị Quý Đại lý quán triệt cho toàn bộ nhân viên và hệ thống đối tác tuân thủ đầy đủ qui định của VNA về việc cập nhật thông tin của hành khách vào booking, trong đó bắt buộc phải có số điện thoại di động của hành khách ở dòng đầu tiên trong trường điện thoại liên hệ. Trường hợp phát hiện đại lý không cập nhật hoặc cập nhật không đúng số điện thoại của hành khách, Vietnam Airlines sẽ tiến hành hủy chỗ, xử lý theo quy định hoặc xem xét dừng hợp đồng đại lý (nếu vi phạm nhiều lần).

Có thể bạn quan tâm