Cập nhật các chặng bay mở bán của các Hãng

1 số chặng bay và Hãng bay đã mở bán. Các đại lý cập nhật thường xuyên lịch mở bán để chủ động làm việc với khách hàng

Nhiều chặng bay và Hãng bay đã mở bán. Các đại lý cập nhật thường xuyên lịch mở bán để chủ động làm việc với khách hàng và hạn chế các câu hỏi trùng lặp. 

Hiện tại, Mới có 1 số chặng bay mở bán vé và cũng tùy ngày mới có chuyến bay
Để biết chuyến bay có bay hay không hoặc đã mở bán chưa thì hãy cứ vào website hoặc Tài khoản rồi tìm chuyến bay. Nếu có sẽ hiện ra, không có nghĩa là không có.

Để chắc ăn hơn lên web Hãng check lại nếu cần.


Anh chị hãy cập nhật liên tục theo nhiều kênh thông tin chính thống. Tuy nhiên Điều kiện để KH cũng có thể bay cũng bị hạn chế và sẽ được điều chỉnh liên tục. A/c hãy tìm hiểu kĩ qua nhiều kênh để tư vấn cho khách.

Tham khảo Điều kiện bay của các Hãng tại đây:
https://sbay.com.vn/tin-tuc/thong-bao-quan-trong-toi-dai-ly/dieu-kien-di-may-bay-cua-cac-hang-hang-khong-n4133

Tham khảo: Quy định cách ly sau bay hay không: https://sbay.com.vn/tin-tuc/thong-bao-quan-trong-toi-dai-ly/cap-nhat-viec-quy-dinh-cach-ly-sau-bay-cua-cac-tinh-thanh-n4137

Tham khảo: Các lưu ý khi đi máy bay tại đây: https://sbay.com.vn/tin-tuc/dao-tao-nghiep-vu-ve-may-bay/nhung-dieu-can-luu-y-khi-di-may-bay-n3058

Hãng VietNam Airlines (20/10)

Đã mở gần như toàn bộ các chặng bay 

Hãng Bamboo (20/10)

Đã mở gần như toàn bộ các chặng bay (> 50 chặng)
Có thể là hình ảnh về thủy vực và văn bản cho biết 'BaîBoo AIRWAYS Chính thức mở bán TOÀN CHẶNG BAY NỘI ĐỊA từ ngày 20/10/2021 HÀN HÀNÃI ĐIÊNBIEN NĂNG PLEIKU NHƠN NHA RANG .HN PHÚQUỐC *Điều kiện, điều khoản áp dụng © 900 166 www.bambooairways.com NĐẢO'
Hãng Vietjet (20/10)

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH KHAI THÁC CÁC ĐƯỜNG BAY NỘI ĐỊA TỪ 21.10.2021 

 

Kính gửiQuý Đại lý,

 

Văn phòng Khu vực miền Bắc Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VPMB) trân trọng thông báo đến Quý Đại lý Kế hoạch khai thác các đường bay nội địa thường lệ chở khách từ 21.10.2021, thông tin cụ thể như sau:

 1. Lịch bay:

VJ_ LỊCH BAY KHAI GIAI ĐOẠN 21.10-30.10.2021

Chặng

SHCB

Giờ đi dự kiến

Giờ đến dự kiến

Tần suất

Từ

Đến

 

Chặng

SHCB

Giờ đi dự kiến

Giờ đến dự kiến

Tần suất

Từ

Đến

SGN-HAN

VJ122

15:00

17:10

 

21.10.21

 

HAN-SGN

VJ123

17:45

19:55

 

21.10.21

VJ126

17:00

19:10

 

VJ128

10:30

12:40

Hằng ngày

22-10-21

30-10-21

 

VJ129

13:15

15:25

Hằng ngày

22-10-21

30-10-21

VJ122

16:30

18:40

Hằng ngày

22-10-21

30-10-21

 

VJ123

19:15

21:25

Hằng ngày

22-10-21

30-10-21

SGN-HPH

VJ272

13:00

15:00

Thứ sáu

22-10-21

22-10-21

 

HPH-SGN

VJ273

15:35

17:35

Thứ sáu

22-10-21

22-10-21

 

VJ272

12:00

14:00

Hằng ngày

23-10-21

30-10-21

 

 

VJ273

14:35

16:35

Hằng ngày

23-10-21

30-10-21

SGN-THD

VJ252

11:20

13:20

Thứ sáu, bảy

22-10-21

23-10-21

 

THD-SGN

VJ253

13:55

15:55

Thứ sáu, bảy

22-10-21

23-10-21

 

VJ252

7:45

9:45

Hằng ngày

24-10-21

30-10-21

 

VJ253

10:20

12:20

Hằng ngày

24-10-21

30-10-21

SGN-VII

VJ218

16:00

17:50

Hằng ngày

22-10-21

30-10-21

 

VII-SGN

VJ219

18:25

20:15

Hằng ngày

22-10-21

30-10-21

SGN-VDH

VJ262

11:20

12:55

Thứ ba, năm, bảy

24-10-21

30-10-21

 

VDH-SGN

VJ263

13:30

15:05

Thứ ba, năm, bảy

24-10-21

30-10-21

SGN-DAD

VJ632

14:45

16:05

Hằng ngày

22-10-21

22-10-21

 

DAD-SGN

VJ633

12:20

13:45

Hằng ngày

22-10-21

22-10-21

 

VJ632

12:30

13:50

Hằng ngày

23-10-21

30-10-21

 

VJ633

10:05

11:30

Hằng ngày

23-10-21

30-10-21

 

VJ628

17:45

19:05

Hằng ngày

22-10-21

30-10-21

 

 

VJ621

15:20

16:45

Hằng ngày

22-10-21

30-10-21

SGN-HUI

VJ308

9:00

10:25

Thứ sáu

22-10-21

22-10-21

 

HUI-SGN

VJ309

11:00

12:25

Thứ sáu

22-10-21

22-10-21

 

VJ308

8:00

9:25

Hằng ngày

22-10-21

30-10-21

 

VJ309

10:00

11:25

Hằng ngày

22-10-21

30-10-21

SGN-VCL

VJ372

7:30

8:50

Hằng ngày

24-10-21

30-10-21

 

VCL-SGN

VJ377

9:25

10:45

Hằng ngày

24-10-21

30-10-21

SGN-TBB

VJ206

7:00

8:10

Thứ bảy

23-10-21

23-10-21

 

TBB-SGN

VJ207

8:45

9:55

Thứ bảy

23-10-21

23-10-21

 

VJ206

7:00

8:10

Thứ ba, sáu

26-10-21

30-10-21

 

VJ207

8:45

9:55

Thứ ba, sáu

26-10-21

30-10-21

SGN-UIH

VJ382

14:35

15:45

Thứ hai, tư, sáu, chủ nhật

24-10-21

30-10-21

 

UIH-SGN

VJ383

16:20

17:25

Thứ hai, tư, sáu, chủ nhật

24-10-21

30-10-21

 

VJ382

15:40

16:50

Thứ năm

28-10-21

28-10-21

 

 

VJ383

17:25

18:30

Thứ năm

28-10-21

28-10-21

SGN-BMV

VJ356

7:15

8:15

Thứ năm, chủ nhật

24-10-21

30-10-21

 

BMV-SGN

VJ357

8:50

9:50

Thứ năm, chủ nhật

24-10-21

30-10-21

SGN-CXR

VJ698

13:00

14:10

Thứ hai, tư, sáu, chủ nhật

24-10-21

30-10-21

 

CXR-SGN

VJ699

14:45

15:50

Thứ hai, tư, sáu, chủ nhật

24-10-21

30-10-21

SGN-PXU

VJ396

13:00

14:10

Thứ ba, năm, bảy

24-10-21

30-10-21

 

PXU-SGN

VJ397

14:45

15:55

Thứ ba, năm, bảy

24-10-21

30-10-21

SGN-DLI

VJ362

15:40

16:35

Thứ ba, bảy

23-10-21

30-10-21

 

DLI-SGN

VJ363

17:10

18:05

Thứ ba, bảy

23-10-21

30-10-21

SGN-PQC

VJ323

7:45

8:45

Thứ bảy

23-10-21

23-10-21

 

PQC-SGN

VJ322

9:20

10:25

Thứ bảy

23-10-21

23-10-21

 

VJ323

11:20

12:20

Thứ hai, tư, sáu, chủ nhật

25-10-21

30-10-21

 

VJ322

12:55

14:00

Thứ hai, tư, sáu, chủ nhật

25-10-21

30-10-21

HAN-VCA

VJ461

7:30

9:40

Thứ ba, năm, bảy

23-10-21

30-10-21

 

VCA-HAN

VJ460

10:15

12:25

Thứ ba, năm, bảy

23-10-21

30-10-21

HAN-PQC

VJ457

11:35

13:40

Thứ bảy

23-10-21

23-10-21

 

PQC-HAN

VJ456

14:15

16:20

Thứ bảy

23-10-21

23-10-21

 

VJ457

11:35

13:40

Thứ hai, tư, sáu, chủ nhật

25-10-21

30-10-21

 

 

VJ456

14:15

16:20

Thứ hai, tư, sáu, chủ nhật

25-10-21

30-10-21

HAN-DLI

VJ401

16:45

18:35

Thứ ba, bảy

23-10-21

30-10-21

 

DLI-HAN

VJ402

19:10

21:00

Thứ ba, bảy

23-10-21

30-10-21

HAN-BMV

VJ491

16:45

18:30

Thứ năm, chủ nhật

24-10-21

30-10-21

 

BMV-HAN

VJ492

19:05

20:50

Thứ năm, chủ nhật

24-10-21

30-10-21

HAN-CXR

VJ771

8:10

10:00

Thứ hai, tư, sáu, chủ nhật

24-10-21

30-10-21

 

CXR-HAN

VJ770

10:35

12:25

Thứ hai, tư, sáu, chủ nhật

24-10-21

30-10-21

HAN-TBB

VJ449

7:05

8:45

Thứ tư, bảy

23-10-21

23-10-21

 

TBB-HAN

VJ448

9:20

11:00

Thứ tư, bảy

23-10-21

30-10-21

HAN-UIH

VJ431

11:35

13:10

Thứ ba, bảy

23-10-21

30-10-21

 

UIH-HAN

VJ430

13:45

15:25

Thứ ba, bảy

23-10-21

30-10-21

HAN-PXU

VJ421

7:15

8:50

Thứ ba, sáu, chủ nhật

24-10-21

30-10-21

 

PXU-HAN

VJ422

9:25

11:00

Thứ ba, sáu, chủ nhật

24-10-21

30-10-21

HAN-DAD

VJ503

10:00

11:20

Thứ sáu

22-10-21

22-10-21

 

DAD-HAN

VJ504

17:05

18:25

Thứ sáu

22-10-21

22-10-21

 

VJ503

7:45

9:05

Hằng ngày

23-10-21

30-10-21

 

VJ504

14:50

16:10

Hằng ngày

23-10-21

30-10-21

 

VJ501

13:00

14:20

Hằng ngày

21-10-21

30-10-21

 

 

VJ502

20:05

21:25

Hằng ngày

21-10-21

30-10-21

(theo giờ địa phương)

Lưu ý: Riêng đối với chặng SGN-HAN-SGN, mỗi ngày sẽ có 2 chuyến một điểm dừng tại DAD bên cạnh 2 chuyến bay thẳng.

2. Kênh bán: Tất cả các kênh bán hiện hành của Vietjet

3. Điều kiện đối với hành khách:

3.1. Về đối tượng khách: Thứ tự ưu tiên chấp nhận khách: Khách công vụ, lực lượng phòng chống dịch COVID-19, khách chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân và đối tượng khác.

               3.2. Điều kiện:

 1. Đối với trường hợp hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ các cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cần Thơ: có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay;
 2. Trường hợp hành khách khác cần đáp ứng một trong ba điều kiện:
 • Người có chứng nhận đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay;
 • Người có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc có giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay;
 • Người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay.
 1. Điều kiện khác:
 • Thực hiện khai báo y tế di chuyển nội địa theo quy định, hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không (check-in) tại điểm xuất phát
  • Không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng...

3.3. Trên máy bay: Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc.

3.4. Kết thúc chuyến bay:

 • Trong quá trình di chuyển từ cảng hàng không về nơi cư trú, lưu trú: luôn thực hiện 5K, sử dụng ứng dụng PC-COVID, hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người;
 • Chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú;
 • Tự theo dõi sức khỏe hoặc thực hiện cách ly tại nơi cư trú, lưu trú theo quy định cụ thể của từng địa phương về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 kể từ ngày về địa phương, thực hiện 5K;
 • Trường hợp có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác…thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định.
Có thể bạn quan tâm