Thông báo quy định đi/đến từ Cảng Hàng không Liên Khương, Rạch Giá, Phú Quốc, Vinh 04/07/2021 - 20:59

Theo công văn hoả tốc từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng, Kiên Giang, Vinh về việc thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 đối với hành khách tại các sân bay: Liên Khương, Rạch Giá, Phú Quốc, Vinh,

Thông báo quy định đi/đến từ Cảng Hàng không Liên Khương, Rạch Giá, Phú Quốc, Vinh

04/07/2021 - 20:59

Theo công văn hoả tốc từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng, Kiên Giang, Vinh về việc thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 đối với hành khách tại các sân bay: Liên Khương, Rạch Giá, Phú Quốc, Vinh, Bamboo Airways trân trọng thông báo nội dung cụ thể như sau:

Tất cả các trường hợp đi/về từ các tỉnh, thành phố khác khi đến Cảng Hàng không Liên Khương (Lâm Đồng), Cảng hàng không Rạch Giá/Phú Quốc (Kiên Giang), Cảng hàng không quốc tế Vinh BUỘC phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 ÂM TÍNH (kết quả xét nghiệm Real-time PCR âm tính/kết quả xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên virus).

Các xét nghiệm phải đảm bảo còn giá trị cụ thể như sau:

1. Tại sân bay Liên Khương:

– Kết quả xét nghiệm Real-time PCR âm tính có giá trị trong thời hạn 05 ngày.

– Kết quả xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên virus có giá trị trong thời hạn 03 ngày.

2. Tại sân bay Rạch Giá và Phú Quốc:

– Kết quả xét nghiệm Real-time RT-PCR âm tính có giá trị trong thời hạn 72h kể từ khi ký kết quả.

– Kết quả xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên virus có giá trị trong thời hạn 24h kể từ khi ký kết quả.

– Trường hợp hành khách chưa xét nghiệm hoặc kết quả xét nghiệm quá thời hạn quy định nêu trên, hành khách phải thực hiện xét nghiệm có trả phí tại sân bay do Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc và Rạch Giá phối hợp với 2 Cảng Hàng không thực hiện.

3. Tại sân bay Vinh:

– Kết quả xét nghiệm Real-time PCR âm tính có giá trị trong thời hạn từ 03-05 ngày.

Các thông báo hiện đã chính thức có hiệu lực áp dụng tại các Cảng hàng không nói trên. Kính đề nghị quý hành khách cập nhật thông tin và nghiêm túc thực hiện để góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch cao độ trên cả nước.

Trân trọng!

Có thể bạn quan tâm