BLĐ Sbay tham dự Hội thảo Kinh tế số tại Trung tâm HỘI NGHỊ QUỐC GIA

Ngày 20/8/2019, BLĐ Công ty CP Sbay Việt Nam đã tham dự HỘI THẢO PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ tại Trung tâm HỘI NGHỊ QUỐC GIA - Mỹ Đình - Hà Nội

      Ngày 20/8/2019, BLĐ Công ty CP Sbay Việt Nam đã tham dự HỘI THẢO PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ SỐ tại Trung tâm HỘI NGHỊ QUỐC GIA - Mỹ Đình - Hà Nội

Có thể bạn quan tâm